Wist u dat van 2015 tot 2020 jaarlijks 1,5 miljoen nieuwe energiemeters in huishoudens worden geplaatst? Wat kunt u met deze unieke kans? Hoe kunt u klanten, burgers en huurders betrekken?

Brites helpt bedrijven, gemeentes en woningcorporaties slimme meters daadwerkelijk succesvol te maken.

Bedrijven

Wij helpen graag met verhogen van customer loyalty en klanttevredenheid. -Direct bewijs: Hoeveel bespaart een nieuwe CV-ketel? Of LED-lamp? Zou het niet mooi zijn als u dat voor klanten inzichtelijk kan maken? Met behulp van de app van Brites kunt u nu aantonen dat uw producten direct een besparing leveren op een huishouden. – Unieke klantinformatie: Wilt u weten waar u producten gebruikt worden? Brites biedt gebruiksvriendelijke rapportages waarin duidelijk waar uw klanten zitten en wat het effect is.


Gemeenten

In uw gemeente ontvangen al uw burgers een slimme energiemeter. In het energieakkoord hebben gemeentes hier een belangrijke verantwoordelijk. Hoe geeft u hier invulling aan, en hoe kunt u uw burgers helpen en uw gemeente nog groener maken? • Informeren: Voorafgaand aan de plaatsing helpen wij uw burgers te informeren. Daarnaast helpen we met online energiediensten die voor iedereen beschikbaar zijn. • Inspireren en activeren: Na plaatsing sturen we continue op blijvende gedragsverandering door positieve en actiegericht diensten, zodat doelen uit het Energieakkoord daadwerkelijk gehaald worden.


Woningcorporaties

Al uw huurders ontvangen een slimme energiemeter. Maar wat betekent dat voor uw rol als ondertekenaar van convenanten en akkoorden? Hoe gaat u uw huurders helpen om de woninglasten te verlagen? Samen bekijken hoe we het maximaal rendement voor uw huurders behalen. Dat kunnen we trouwens ook voor uw eigen centrale voorzieningen.


Energiebedrijven

Energiebedrijven, zowel de netbeheerders als de leveranciers, hebben duizenden, soms miljoenen klanten. Wanneer krijgen uw klanten eigenlijk een slimme meter? En kan de komst van die meters u helpen bij de eindafrekening? Kunnen klanten een op maatgericht advies krijgen? Ja, samen met u maken we dat mogelijk.Proces

Processtappen die spelen bij de slimme meter.


Slimme meter

Jaarlijks krijgen 1,5 miljoen huishoudens een slimme meter

Planning

Klik hier en ontdek wanneer u een meter krijgt

Uw energiegegevens

Klik hier om overzichtelijk uw dagelijkse energiedata te zien via de EnergieMeister

Smart Home

De EnergieMeister is het startpunt voor meer slimme toepassingen


Waar Wij Voor Staan

  • De komende vijf jaar worden in Nederland slimme meters in 7,5 tot 8 miljoen huishoudens geplaatst. Burgers moeten deze meters nog wel activeren. Activeren kan gemakkelijk via de app en portal van Brites.
  • Hierdoor wordt het voor huishoudens ook mogelijk om (near) real time energiedata te ontvangen en direct zicht te krijgen om hun energieverbruik.
  • Naast informeren gaat het ook om inspireren en activeren om daadwerkelijk besparingen duurzaam te realiseren.
  • De gegarandeerde komst van slimme meters biedt u als bedrijf een unieke kans om via de app en portal van Brites diverse services te bieden aan huishoudens. Met de komst van energiemanagement wordt daarmee een belangrijke stap gezet naar de verdere ontwikkeling van smart homes.

Brites brengt inzicht, inspireert en activeert om meer dan 10% energieverbruik te besparen. Samen maken we Nederland slimmer en groener.

  • Samen met netbeheerders de doorlooptijd van de slimme meters zo kort mogelijk maken. De planning loopt nu van 2015-2020, maar als het sneller kan heeft dat alleen maar voordelen.
  • De acceptatie van huishoudens zo hoog mogelijk. Ervaringen laten zien dat ruim 97% van alle huishoudens de meter accepteert.
  • Iedereen met een slimme meter stimuleren om zijn eigen meetdata online te ontvangen via een ODA zoals Brites. Pas dan heeft iemand echt zicht op zijn verbruik
  • De energiebesparing zo hoog mogelijk. Het regeerakkoord spreekt van 3% maar veel onderzoeken laten zien dat een hogere besparing goed mogelijk is. Wie verspilling tegen gaat en sluimerverbruik minimaliseert kan zelfs meer dan 10% besparen. Dat gaat al snel over een besparing van 150-200 euro per jaar.

De app van Brites is gratis. Brites werkt met een freemium-model om zoveel mogelijk mensen gebruik te laten maken van hun eigen meetdata. We geloven dat als we deze app en portal beschikbaar stellen de haalbaarheid bij alle huishoudens het hoogste is.